Polityka prywatności

Administratorem danych zbieranych z pośrednictwem strony www.leczenieuzaleznienia.pl (dalej: Portal) jest firma SONOMED PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH PATRYK SIEJCA.

Pragniemy Państwa zapewnić, że firma SONOMED PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH PATRYK SIEJCA, dalej zwana Administratorem lub Sono Med, przestrzega i szanuje prawa Internautów (dalej: Użytkownicy), oraz dokłada wszelkich starań, by pozyskiwane od Państwa dane były bezpieczne przechowywane i nie umożliwiały identyfikacji pojedynczych osób.

Zakres zbieranych danych osobowych

Administrator pozyskuje i przechowuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji usług, w szczególności zapewnienia prawidłowego i przyjaznego użytkownikowi działania Portalu www.leczenieuzaleznienia.pl.

Dane podawane przez użytkowników Portalu

Aktualnie Sono Med nie pozyskuje żadnych danych podawanych celowo przez Użytkowników Portalu. W szczególności, w Portalu nie funkcjonują formularze, księgi gości, systemy komentarzy, mechanizmy logowania, wymagające podania od Użytkowników jakichkolwiek danych, w szczególności danych personalnych lub identyfikatorów logowania.

Dane zbierane automatycznie

Podczas odwiedzin Portalu przez Użytkownika, Sono Med automatycznie zbiera dane związane z wizytą, np. adres IP, rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika itp. Dane zbierane są w celach statystycznych i nie służą identyfikacji Użytkownika.

Pliki cookie

Administrator wykorzystuje mechanizmy cookies, służące poprawie efektywności i bezpieczeństwa korzystania z Portalu. Sono Med informuje, że podczas wizyty na Portalu, mogą, lecz nie muszą być wykorzystane następujące rodzaje plików cookies:

  1. pliki umożliwiające korzystanie z poszczególnych usług Portalu, np. pliki uwierzytelniające
  2. pliki służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykrywające nadużycia w zakresie uwierzytelniania
  3. pliki służące do zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu
  4. pliki umożliwiające przechowywanie wybranych przez Użytkownika Portalu ustawień np. w zakresie preferowanego języka

Administrator informuje, że Użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookie, za pomocą ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Sposób wykorzystania danych

Sono Med informuje, że zbierane dane oraz wykorzystywane pliki cookie służą wyłącznie przygotowywaniu opracowań statystycznych na temat aktywności Użytkowników na stronach Portalu, oraz zapewnieniu możliwości szybszego, efektywniejszego i bardziej przyjaznego korzystania z udostępnionych przez Portal usług.

Administrator nie dopuszcza możliwości innego, niż wskazano powyżej, wykorzystania danych, w szczególności odpłatnego udostępniania danych podmiotom trzecim.

Bezpieczeństwo, dostępność i prawa autorskie

Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zabezpieczyć posiadane dane przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, możliwością ich zmiany lub zniszczenia. Niestety, żaden sposób ochrony danych nie jest w 100 procentach bezpieczny, dlatego w przypadku powzięcia informacji o nieuprawnionym wykorzystaniu danych prosimy o kontakt z Sono Med.

Sono Med dołoży wszelkich starań, by udostępniany Użytkownikom Portal cechował się wysoką dostępnością i niezawodnością.

Administrator informuje, że jet właścicielem praw autorskich do wszystkich wykorzystanych w Portalu utworów, lub ma możliwość ich komercyjnego wykorzystania. Korzystanie w treści udostępnionych w Portalu do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Administratora.

Kontakt z Administratorem

Administratorem danych jest firma SONOMED PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH PATRYK SIEJCA, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem:

ul. Zwoleńska 127
04-761 Warszawa
tel. (22)2267700

Zmiany polityki prywatności

Sono Med dopuszcza możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności poprzez wprowadzenie ich na niniejszej stronie – z tego powodu Administrator zachęca do regularnego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki. Zmiany w polityce obowiązują od momentu opublikowania ich na tej stronie.

Ostania aktualizacja

Politykę prywatności ostatnio aktualizowano w dniu 28-08-2018.